IMG_2470
IMG_2260
IMG_2339

1ste Virtuele tentoonstelling in Coranna jaar

2021 © Kon Fotoclub Diafo Harelbeke

2de Virtuele tentoonstelling in Coranna jaar

2021 © Kon Fotoclub Diafo Harelbeke

3de Virtuele tentoonstelling in Coranna jaar

2021 © Kon Fotoclub Diafo Harelbeke

Geschiedenis
Het was op vraag van Dhr. Leon BOSSUYT dat Roger Ostijn in 1967, het gedurfde initiatief nam tot het samenbrengen van enkele Harelbeekse fotoliefhebbers. En het zilver-fotoboek vermeldt als stichtingsvergadering, de datum van 14 maart 1967. De stichtingsvergadering koos als 1° voorzitter Dhr. Frans Ameye, actief in de VTB-VAB, en Dhr. Roger Ostijn aanvaardde om als lesgever voor de jonge club op te treden.


Als ontmoeting- en werkruimte startte men in het bovenzaaltje van De Gilde in de marktstraat te Harelbeke. De naam van de nieuwe fotoclub werd, volgens de archieven VTB fotoclub DIAFO. De nieuwe fotovrienden kwamen regelmatig bijeen, en leerden al doende veel aan mekaar. Op 1 mei 1969 kwam dan de 1° grote activiteit: een reis naar Keukenhof in Lisse Nederland.


Het probleem van de jonge vereniging, namelijk een geschikte vergaderruimte, is door de jaren heen een moeilijkheid gebleven. Men kreeg in 69 de toezegging van een ruimte in de Eilandschool, en in januari 70 verhuisde men naar een klaslokaal op de Arendswijk. Daarna naar de Jongensschool op de Zandberg om dan uiteindelijk terug in de Eiland school terug neer te strijken


Deze 1ste periode was ook een moeilijke en onstabiele periode voor het voorzitterschap. In 1970 volgde Dhr. Marcel Callewaert, Frans Ameye op als 2de voorzitter. In 1971 werd Roger Ostijn de 3de voorzitter. In 1974 was het nodig de basis van de fotoclub te verbreden. Jacques Dewijn en Luc Meurisse werden lid van DIAFO. Kort daarop neemt Jacques Dewijn de taak van lesgever op zich om de leden zichzelf te laten vormen, door het geven van demonstraties over opname technieken en het ontwikkelen van zwart-wit en kleurfotos. Luc Meurisse aanvaard de taak van verslaggever. In 1975 wordt het bestuur nogmaals aangepast. Voorzitter Roger Ostijn laat zich bijstaan met Jacques Dewijn als ondervoorzitter en Luc Meurisse als secretaris.


In 1976 wordt Jacques Dewijn de 4de voorzitter van DIAFO. Kort daarop wordt de lokaalruimte terug een probleem, zodat men in 1978 verhuist naar de school van de Zandberg. Daar kan men voortaan werken en vergaderingen houden in de refter. Dit is ook de plaats waar DIAFO zijn ideeën kan uitwerken. Ideeën over een eigen ingerichte tentoonstellingsruimte, over een eigen fotostudio, over een ingerichte donkere kamer, en over het fotocafé waarin fotoliefhebbers elkaar zouden kunnen ontmoeten en werken tentoonstellen.


En uit dit ideeënspel groeide de fotodriedaagse die officieel het Fotoweekend gedoopt werd. In het verlengd weekeinde van 1 mei 1980 word het 1ste FOTOWEEKEND georganiseerd. Er word hiervoor weken hard gewerkt om in de turnzaal van de school op de Zandberg, met de steun van stad Harelbeke en een sponsor, 4 compleet uitgeruste fotostudios in te richten. De schoolrefter werd omgevormd tot fotocafé. Het keukentje werd omgetoverd tot een donkere kamer met vergroters en 2 foto ontwikkelmachines. De 1° van de 4 studios werd voorbehouden aan bezoekers, die niet vertrouwd waren met de fotografie. Een fotoapparaat staat ter beschikking, en een ervaren amateurfotograaf hielp hen met raad bij de opnames. In de andere studios konden de ervaren amateur fotografen aan het werk. De opnames gemaakt in de 1ste studio door de bezoekers werden in de donkere kamer in de keuken afgedrukt. En zo konden de onervaren fotografen na een uur en een bezoekje aan het fotocafé hun afgedrukte fotos mee huiswaarts nemen. Het succes van het 1° fotoweekend was groot, en de reacties van de bezoekers positief. Na de evaluatie werd besloten verder te gaan en zo kwam in 1982 het 2° fotoweekend.


Het Fotoweekend werd jaar na jaar een stijgend succes. Zo dat er diende uitgekeken naar een ruimere locatie. Eerst werd er verhuisd naar het jeugdcentrum TSAS. En toen het aantal bezoekers nog steeg koos men voor de grote zaal in het Ontmoetingscentrum als definitieve locatie voor het Fotoweekend. In 1995 werd na het 15° Fotoweekend besloten in schoonheid te eindigen en de reeks na 15 jaar af te sluiten. Het was goed geweest en de naam DIAFO-Harelbeke was bekend over het ganse Vlaamse land. Het verhuizen van locatie blijft DIAFO echter achtervolgen. In 1984 verhuisde DIAFO van de school op de Zandberg terug naar de gemeentelijke school op het Eiland, waar tot op heden om de veertien dagen op vrijdag avond de gewone activiteiten in eigen lokaal doorgaan. Ondertussen werd het ledenblad DIAFOKRANT boven de doopvond gehouden. Door middel van de Diafokrant worden de leden van het reilen en zeilen binnen de club op de hoogte gehouden. Fotografie is een medium dat voortdurend evolueert. Niet alleen de manier waarop het beeld vastgelegd wordt, analoog of digitaal, maar ook de manier waarop de fotograaf zijn verhaal verteld varieert in de tijd. Van zuiver documentaire fotografie over technisch zuivere beelden en kitscherige samengestelde fotos. Reeds geruime tijd zien we de fotografie socialer worden.


De inhoud, het verhaal dat de fotograaf wil vertellen primeert. Dit vertaald zich niet altijd in technisch perfecte beelden maar in fotos die een boodschap brengen. Bij DIAFO volgen we deze evolutie van nabij. Iedereen kan er het genre fotografie beoefenen waarin hij zich het best in terug vind. Dit met het volle respect van de anderen.


De Voorzitter Jacques Dewijn